لطفا جاوا را در مرورگر خود فعال نمائید

ارتباطات بازاریابی یکپارچه چیست ؟


Integrated Marketing Communication ارتباطات بازاريابی يكپارچه (IMC) شامل هماهنگی و يكپارچه‌سازی همه ابزارهای ارتباطی بازاريابی مي‌باشد كه با استفاده از يك برنامه بدون عيب و نقص براي حداكثر كردن اثر بر روي مصرف‌كننده نهايی با حداقل هزينه در شركتها اجرا مي‌شود. اين يكپارچه سازی همه كانالهای بازاريابی ، ارتباطات مشتری محور، و حتي ارتباطات درون‌سازمانی را تحت تاثير قرار خواهد داد. نقطه شروع فرآيند ارتباطات بازاريابی يكپارچه همان آميخته بازاريابی است كه شامل انواع مختلف بازاريابی ، تبليغات و فروش خواهد شد. بدون يك برنامه ارتباطات بازاريابی يكپارچه هيچ همگوني بين فروشنده و مشتري وجود نخواهد داشت. هدف شركتها ايجاد و حفظ ارتباطات از طريق كاركنان با مشتريان مي‌باشد. بازاريابی يكپارچه بر پايه برنامه بازاريابی استوار است. اين برنامه مي‌بايست همه فعاليتها در آميخته بازاريابی را هماهنگ نمايد.

آیا فعالیتهای مارکتینگ میتواند مانعی برای محبوبیت نشان تجاری باشد ؟
تیتر اصلی اخبار
مجید رابطیان

SPECIALIST IN

MARKETING Communication Strategy.

ADDRESS

Unit 4, No 4, 21st Alley, Sanaei Str.
Tehran, IRAN

EMAIL & Cel

info@rabetian.com
09127070085